Sản phẩm

Phần mềm quản lý ký túc xá

Phần mềm quản lý ký túc xá được xây dựng nhằm mục đích tin học hóa công việc quản lý sinh viên trong trong các ký túc xá. Phần mềm được phát triển trên nền web, do vậy người dùng có thể làm việc với hệ thống tại bất kỳ đâu, chỉ cần máy tính của họ có kết nối internet.

UMS, phần mềm quản lý đại học

CAIT UMS là phần mềm cho phép quản lý đại học hoàn toàn trên nền WEB với giao tiếp thân thiện, phù hợp với nghiệp vụ quản lý đại học, có thể chấp nhận cả mô hình quản lý theo tín chỉ và mô hình quản lý theo niên chế.

Phần mềm quản lý hồ sơ lưu trữ

Phần mềm quản lý lưu trữ có thể độc lập hoặc tích hợp trực tiếp với Net.Office để quản lý lưu trữ. Theo quy trình lưu trữ hiện nay, thường sau một năm các tài liệu được chuyển về kho lưu trữ và được sắp xếp theo các phông tài liệu được định trước.

AMS, phần mềm quản lý tài sản

AMS cung cấp đầy đủ các phương tiện quản lý tài sản như duy trì từ nhiều cấp, xử lý mua sắm mới, nâng cấp sửa chữa hay thanh lý tài sản, luân chuyển tài sản, tính khấu hao, kiểm kê, xác nhận hiệu quả sử dụng, sinh các báo cáo phục vụ quản lý.

QMS, hệ thống quản trị hàng đợi

Những ai đã một lần xếp hàng chờ công chứng hay xếp hàng chờ đến lượt khám ở bệnh viện đều thấu hiểu một hệ thống quản lý hàng đợi giúp cho việc chờ đợi trở nên bớt nặng nề đi như thế nào. Với hệ thống QMS (Queue Management System) người ta có thể tự lấy một tích kê do máy tính cấp. Bảng điện tử và hệ thống tổng hợp tiếng nói sẽ lần lượt thông báo lượt phục vụ và bàn phục vụ.

Elib, phần mềm thư viện điện tử

Phần mềm cho phép quản lý tài liệu kể cả nội dung toàn văn và cung cấp những chức năng nghiệp vụ thư viện. Phần mềm hỗ trợ tốt các chuẩn quốc tế về biên mục và phân loại.

Syndicate content