AMS, phần mềm quản lý tài sản

Printer-friendly version

Quản lý tài sản vốn vẫn thường thấy trong các phần mềm kế toán. Thực ra kế toán quan tâm nhiều tới giá trị. Trong khi đó còn rất nhiều vấn đề khác cũng cần quản lý: vi dụ số lượng, chủng loại, hiệu quả sử dụng của thiết bị. Kiểm kê tài sản hàng năm thường là nỗi khổ cho rất nhiều cơ quan.

AMS cung cấp đầy đủ các phương tiện quản lý tài sản như duy trì từ nhiều cấp, xử lý mua sắm mới, nâng cấp sửa chữa hay thanh lý tài sản, luân chuyển tài sản, tính khấu hao, kiểm kê, xác nhận hiệu quả sử dụng, sinh các báo cáo phục vụ quản lý.

AMS có một số ưu điểm như sử dụng mã vạch để dễ kiểm kê. Chỉ cần sử dụng một đầu đọc di động lấy số trên mã vạch rồi chuyển số liệu vào AMS để phân tích là có thể nắm được tình trạng thừa thiếu hay lạc chỗ của các tài sản.

AMS cho phép người sử dụng có thể cập nhật tình trạng sử dụng hoặc tình trạng chất lượng của thiết bị để người quản lý nắm được nhanh nhất tình trạng sử dụng tài sản.

AMS cho phép quản lý tốt cấu hình đi theo với khả năng khai báo tài sản này cấu thành tài sản khác. Điều này đặc biệt quan trọng với các thiết bị đắt tiền như các thiết bị nghiên cứu nhằm đảm bảo việc thay thế từng bộ phận có thể kiểm soát được.

Phần mềm viết trên WEB với giao diện thân thiện.

Phần mềm được sử dụng tại Trường Đại học Công nghệ