Giải pháp

Giải pháp web portal dùng drupal

Giới thiệu Drupal

Drupal là một hệ thống quản trị nội dung (CMS- Content Management System), được phát triển trên ngôn ngữ lập trình PHP, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL và được phân phối dưới giấy phép GPL. Drupal được xây dựng theo mô hình thiết kế hướng đối tượng thông minh, cung cấp các tính năng mạnh mẽ, đáp ứng được nhu cầu xây dựng các hệ thống web từ đơn giản, như tạp ghi cá nhân, đến phức tạp, như nhóm thảo luận, thương mại điện tử, tổ chức lớp học, …

E-mail mã nguồn mở

Thư điện tử là một phương tiện truyền thông tin rất nhanh chóng và tiện lợi. Thông tin truyền đi có thể được truyền ở dạng mã hoá hoặc dạng thông thường. Một bức thư điện tử được gửi đi có thể đi qua rất nhiều máy chủ khác nhau trên mạng internet và cuối cùng đến được một hay nhiều máy người nhận cùng lúc chỉ trong vòng vài chục giây.

Squid Proxy cho quản lý truy cập internet

Squid proxylà một là một giải pháp proxy phần mềm mã nguồn mở tự do được sử dụng nhiều nhất trong giải pháp Proxy của cộng đồng mạng. Squid proxy làm nhiệm vụ chuyển tiếp các yêu cầu từ phía client và đồng thời đóng vai trò kiểm soát tạo sự an toàn cho việc truy cập Internet của các client.

Quản lý mạng bằng sản phẩm mã nguồn mở

Quản lý mạng có thể xem như quản lý tất cả các tài nguyên trong mạng nhằm duy trì và đảm bảo theo dõi trực quan các hoạt động của toàn bộ hệ thống mạng, cho phép quản trị mạng chủ động phát hiện sớm các sự cố về đường truyền và dịch vụ mạng.

Syndicate content