Elib, phần mềm thư viện điện tử

Printer-friendly version

Phần mềm cho phép quản lý tài liệu kể cả nội dung toàn văn và cung cấp những chức năng nghiệp vụ thư viện. Phần mềm hỗ trợ tốt các chuẩn quốc tế về biên mục và phân loại.

Phần mềm cung cấp đầy đủ các tính năng về quản lý kho sách, quản lý bạn đọc và phục vụ bạn đọc, quản lý lưu hành, quản lý hợp đồng đặt sách, biên mục, thống kê ...

Phần mềm cho phép quản lý nhiều loại tài liệu với việc khai báo động các thông tin quản lý tài liêu.

Phần mềm cũng cho phép quản lý các thư viện theo mô hình thư viện mở với khả năng sử dụng thẻ từ hay mã vạch.

Phần mềm đang được sử dụng tại: Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Y Hà Nội, Thư viện Y học Trung ương.