Giới Thiệu Trung Tâm Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin

Printer-friendly version

1. Giới thiệu chung

  • Tên đơn vị:Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin
  • Địa chỉ:nhà E3, 144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy Hà Nội
  • Điện thoại: 04.85875911, Fax 04.37548502
  • Email: cait_@_vnu.edu.vn
  • website: http://cait.vnu.edu.vn

Trung tâm được thành lập tháng 6/2010 trên cơ sở sáp nhập ba Trung tâm: Trung tâm Quản trị mạng thuộc Viện Công nghệ Thông tin, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm thuộc Trường Đại học Công nghệ và Trung tâm Tích hợp Dữ liệu thuộc Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các giải thưởng:

Cúp bạc Mr. Test 4.0(Hội tin học Việt Nam)
Giấy chứng nhận bản quyền Mr. Test 2008
Mr.Test 3.0- Nhân tài đất việt 2006
PM quản lý đào tạo và quản lý sinh viên - Semis 2008

2. Sứ mệnh của Trung tâm

Sứ mệnh của Trung tâm là đảm bảo kỹ thuật cho hoạt động tin học hóa tại ĐHQGHN, nhằm xây dựng ĐHQGHN trở thành một đại học số hóa.

Trung tâm có các nhiệm vụ sau đây:

2.1.Nhiệm vụ tham mưu, tư vấn

-         Tổ chức khảo sát để nắm hiện trạng và nhu cầu thực tiễn của các đơn vị trong ĐHQGHN về ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT), tư vấn cho lãnh đạo ĐHQGHN về phát triển ứng dụng CNTT, xây dựng các tiêu chuẩn chung về phần cứng, phần mềm ứng dụng và quy chế tổ chức sử dụng khai thác tài nguyên CNTT ở ĐHQGHN, trình Giám đốc ban hành.

-         Tổ chức xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hạ tầng CNTT (hệ thống mạng và phần mềm ứng dụng) của ĐHQGHN và các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN, trình Giám đốc phê duyệt.

2.2. Nhiệm vụ quản lý, cung cấp dịch vụ CNTT trong và ngoài ĐHQGHN:

-         Xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp phục vụ công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của ĐHQGHN.

-         Tổ chức quản lý, giám sát cơ sở hạ tầng phần cứng, phần mềm, đảm bảo hoạt động thông suốt của toàn bộ hệ thống và thông báo hiện trạng hoạt động của hệ thống, đảm bảo được an toàn, an ninh của hệ thống, hướng dẫn người dùng khai thác tốt tài nguyên hệ thống.

-         Nghiên cứu công nghệ mạng, nâng cao chất lượng dịch vụ mạng VNUnet đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT của ĐHQGHN.

-         Hỗ trợ các mạng nội bộ của các đơn vị trực thuộc về kỹ thuật và quản trị.

-         Là đầu mối kết nối thông tin trong hệ thống thông tin quản lý hành chính Nhà nước của ĐHQGHN.

2.3. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn, đào tạo - bồi dưỡng kỹ năng, nghề nghiệp và phát triển các ứng dụng CNTT cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ĐHQGHN nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn về ứng dụng CNTT.

3. Cơ cấu tổ chức

Ban Giám đốc

-         Giám đốc: Ngô Mạnh Dũng
Email: manhdung_@_vnu.edu.vn, Điện thoại 04.85875910

Các phòng chức năng

       - Phòng Hành chính - Tổng hợp, điện thoại 04.85875911 có nhiệm vụ quản lý các công tác hành chính, quản trị, kế hoạch, tài chính, tổ chức và kinh doanh  của Trung tâm.

    - Phòng Quản trị mạng và An ninh hệ thống, điện thoại 04.85875910, 04.37547880 số nóng: 0199229.1111, có nhiệm vụ duy trì và phát triển hạ tầng mạng; cung cấp các dịch vụ cơ bản của mạng, quản lý và đảm bảo kỹ thuật cho hoạt động hệ thống; đảm bảo an toàn, an ninh cho các hệ thống thông tin trên mạng của ĐHQG HN. 

     - Phòng Quản trị dịch vụ, điện thoại 04.85875905, số nóng 0199 227 1111 có nhiệm vụ duy trì các ứng dụng trên mạng để phục vụ các hoạt động quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học của ĐHQG HN; cung cấp các dịch vụ phần mềm, các dịch vụ mạng và triển khai các đào tạo kỹ năng hay nghề nghiệp cho các đơn  vị và cá nhân trong và ngoài ĐHQG HN.

     - Phòng Nghiên cứu và Phát triển, điện thoại 04.37549331, số nóng 0199 228 1111 có nhiệm vụ tư vấn về khoa học và công nghệ, trực tiếp thực hiện các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, phát triển phần mềm.

            Hiện nay Trung tâm có 23 cán bộ làm việc trong đó có 4 thạc sỹ và 19 cử nhân và kỹ sư.

4. Hoạt động của Trung tâm

4.1. Vận hành mạng VNUnet

Mạng của ĐHQGHN (VNUnet) hiện nay đã kết nối 4 khu vực của ĐHQGHN trong phạm vi đường kính 10km và kết nối tốc độ cao với Internet. Trung tâm đảm bảo đường truyền thông suốt và cung cấp dịch vụ truy cập mạng cho toàn bộ cán bộ và sinh viên. VNUnet đã kết nối mạng tới gần 5000 máy tính, trong đó một nửa là máy tính dùng cho sinh viên trong các ký túc xá và các phòng thực hành.

4.2. Vận hành các dịch vụ và ứng dụng phần mềm trên mạng

Trung tâm đang quản trị toàn bộ hệ thống thư điện tử và đã cấp tài khoản thư điện tử cho toàn bộ cán bộ và sinh viên.

Trung tâm hiện đang xây dựng và quản trị cơ sở dữ liệu tích hợp của ĐHQG HN

Trung tâm cũng đang vận hành các hệ thống chung của ĐHQG HN, trong đó có:

- Cổng thông tin điện tử và các ứng dụng tích hợp trên cổng thông tin;

- Hệ thống quản lý đào tạo và người học;

- Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ quan ĐHQGHN;

- Cung cấp dịch vụ web hosting cho các đơn vị trong ĐHQGHN;

- Vận hành nhiều ứng dụng quản lý và điều hành khác cho ĐHQGHN.

5. Hoạt động khoa học và công nghệ.

Ngoài chức năng của một tổ chức phục vụ trong ĐHQGHN, Trung tâm Ứng dụng CNTT là đơn vị có chức năng hoạt động Khoa học Công nghệ. Trong những năm qua, cán bộ của Trung tâm đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu và dự án của ĐHQGHN trong đó có các dự án:

- Nghiên cứu và triển khai hệ thống dịch vụ SMS trong các hệ thống thông tin quản lý;

- Nghiên cứu phương pháp nhận dạng form  tài liệu;

- Áp dụng bảng quyết định để tổ chức hệ thống trả lời tự động trên điện thoại;

- Xây dựng hệ thống tổ chức thi trắc nghiệm bằng công nghệ nhận dạng hình ảnh;

- Xây dựng phần mềm làm bài giảng điện tử tại ĐHQGHN;

- Xây dựng hệ thống quản lý đào tạo và người học ở ĐHQGHN;

- Xây dựng hệ thống quản lý hàng đợi tại các trung tâm hành chính;

- Xây dựng phần mềm quản trị nội dung web.

MRTEST là phần mềm tổ chức thi trắc nghiệm bằng công nghệ nhận dạng hình ảnh. MRTEST đã được nhận giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2002 và Giải nhất cuộc thi Nhân tài Đất Việt năm 2006.

Các sản phẩm phần mềm của Trung tâm đã được gần 400 khách hàng, chủ yếu là các cơ sở đào tạo sử dụng.