Chương trình thực tập sinh 2017-2018

Printer-friendly version

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH

TẠI TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CNTT, ĐHQG HÀ NỘI

Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện để các bạn sinh viên chuyên ngành CNTT có cơ hội làm việc thực tập trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin - Viện CNTT - ĐHQGHN triển khai chương trình thực tập sinh dành cho các bạn sinh viên năm thứ 3 trở lên. Nếu bạn quan tâm đến công việc này xin hãy gửi CV cho chúng tôi:

Đinh Quang Huy
Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển
Email: quanghuy@gmail.com / dqhuy@vnu.edu.vn

 • Đối tượng: Sinh viên năm thứ 3 trở lên thuộc ngành CNTT và các chuyên ngành có liên quan đến CNTT
 • Mục đích: tham gia vào các dự án thực tế về nghiên cứu và phát triển các hệ thống thông tin thông qua đó thực tập sinh sẽ tự phát triển các kiến thức và kỹ năng như:
  • Rèn luyện kỹ năng phân tích thiết kế hệ thống
  • Phát triển các kỹ năng lập trình ứng dụng
  • Phát triển kỹ năng kiểm thử và gỡ lỗi chương trình
  • Phát triển kỹ năng về kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm
  • Phát triển kỹ năng quản trị dự án 
 • Nội dung : thực tập sinh sẽ tham giao vào một trong các nhóm sau
  • Phát triển ứng dụng trên nền tảng PHP/MySQL
  • Phát triển ứng dụng trên nền tảng .NET (ASP.NET/C#/VB.NET)
  • Nghiên cứu và xử lý hình ảnh, văn bản OCR / OpenCV
  • Kiểm thử phần mềm / Đảm bảo chất lượng
  • Phân tích, thiết kế hệ thống
 • Thời gian thực tập: từ 3 tháng trở lên
 • Liên hệ: Bản giới thiệu cá nhân xin gửi về email: dqhuy@vnu.edu.vn 
 • Quy trình tuyển
 1. Tiếp nhận bản khai cá nhân qua email
 2. Duyệt bản khai và thông báo lịch phỏng vấn
 3. Phỏng vấn trực tiếp (dự kiến vào chiều thứ 5 hàng tuần)
 4. Thông báo chấp nhận thực tập sinh