Ban CNTT Trường ĐH Lâm Nghiệp đến tham quan, học tập kinh nghiệm vận hành và quản lý CNTT tại TT ƯD CNTT

Printer-friendly version

 CAIT – Hôm nay, ngày 24-02-2012,  đại diện Ban Giám đốc Trung tâm  Ứng Dụng CNTT (Trung tâm) –ĐHQGHN, PGĐ Ths. Ngô Mạnh Dũng đã tiếp đón đoàn đại biểu Ban CôngNghệ Thông Tin (Ban CNTTT)- Trường ĐH Lâm nghiệp đến thăm và học hỏi kinh nghiệm vận hành, quản lý CNTT của Trung tâm UDCNTT. 

 

 

 

Trong buổi làm việc này, PGĐ. Ngô Mạnh Dũng đã giới thiệu về mô hình quản lý mạng của ĐHQGHN. Hiện nay Trung tâm đang là đầu mối CNTT của ĐHQG với sứ mạng phục vụ hơn 3.400 cán bộ và 32.000 sinh viên của ĐGQG Hà Nội.

 Đồng chí PGĐ Ngô Mạnh Dũng đã giới thiệu các mô hình vận hành và quản lý mạng cũng như các giải pháp quản lý, điều hành tác nghiệp trực tuyến của ĐHQGHN như: quản lý đào tạo, quản lý hồ sơ công văn, quản lý cán bộ, quản lý báo cáo thống kê tích hợp, quản lý tuyển sinh,… Buổi làm việc diễn ra rất cởi mở và hiệu quả.

PGĐ. Ngô Mạnh Dũng giới thiệu về mô hình quản lý mạng của ĐHQGHN

Giới thiệu mạng lõi của ĐHQGHN

Trong buổi làm việc này, đồng chí Phùng Minh Thắng (Trưởng ban CNTT của Trường ĐH Lâm nghiệp) đã đề xuất một số vấn đề hợp tác như:

  • Trung tâm UDCNTT – ĐHQGH là đầu mối của ĐHQGHN là đơn vị trực tiếp giúp đỡ và tư vấn về chiến lược phát triển CNTT cho Trường ĐH Lâm nghiệp
  • Trung tâm UDCNTT hỗ trợ các vấn đề về triển khai các giải pháp quản trị mạng và các phần mềm quản lý, điều hành tại Trường ĐH Lâm nghiệp

Đ/c Phùng Minh Thắng trao đổi và đề xuất một vài hợp tác với Trung tâm ƯDCNTT

Huy Đinh  @2012