FAQ 3. Tôi được cấp tài khoản nhưng không truy cập được?

Printer-friendly version

Hỏi: Tôi được cấp tài khoản truy cập các dịch vụ mạng của Trường, nhưng không thể truy cập được vào mạng với tên đăng nhập và mật khẩu ban đầu như đã được thông báo?


Trả lời: Bạn cần kiểm tra chắc chắn rằng:
1. Bạn đã tắt chế độ bàn phím tiếng Việt có dấu.
2. Bạn không có nhầm lẫn gì.
Nếu đã kiểm tra chắc chắn hai điều nói trên sau vài lần cố gắng đăng nhập không được. Bạn hãy liên lạc với cán bộ Phòng Quản trị mạng và An ninh hệ thống Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin.

Địa chỉ: Phòng 512, Tầng 5 nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại : 0485875910/0437548502
.
Cán bộ trực phòng sẽ có trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu và chuyển cho những cán bộ chuyên trách xử lý.